Pentru scopul acestor termeni si conditii de utilizare a Serviciului Mail (“TCU”): “Citadin Services” este Bobymara S.R.L., societate comerciala cu sediul în Galati, str. Nenitescu nr.13, cod 800102, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/814/1991, CUI/CIF nr. RO1633426, denumita in continuare “Citadin Services” definita, in prezentul document,”Operator”. Utilizatorii au la dispozitie urmatoarele date de contact pentru a afla informatii despre Serviciul Mail Citadin precum si pentru a-si prezenta reclamatiile: formularul de contact de pe www.citadin.ro. Acesti TCU sunt stocati de catre Operator si sunt accesibili utilizatorilor pe pagina web www.citadin.ro, in limba romana.

Termenii folositi in cadrul prezentilor TCU vor avea urmatorul inteles:

  • Client - orice persoana juridica care utilizeaza serviciile de comunicatii Bobymara S.R.L..
  • Utilizator - orice persoana juridica, indiferent daca este sau nu Client al Bobymara S.R.L., care beneficiaza de Serviciul Mail Citadin, personal sau prin reprezentantul sau desemnat.
  • Administratorul va fi desemnat prin cererea de activare a serviciului Mail Citadin, la reprezentatii de vanzari ai Operatorului, semnata si stampilata si care se completeaza cu prezentele TCU.

  • Serviciul Mail Citadin/Serviciul - serviciu oferit Utilizatorilor prin Internet la adresa https://mail.citadin.ro, conform descrierii prevazute la art. 1 din prezentele TCU.
  • Nume Utilizator – adresa de e-mail a Utilizatorului. Numele utilizator serveste pentru identificarea Utilizatorului la accesarea Serviciului.
  • Parola - cuvant sau grup de litere si numere conventional secret folosit impreuna cu “Nume utilizator” pentru a accesa Serviciul.
  • Credentiale Mail Citadin – combinatie formata din Nume Utilizator si Parola, utilizate impreuna pentru accesarea Serviciului.

Prezentii TCU sunt parte integranta si se completeaza cu prevederile termenilor si conditiilor generali de folosire si accesare a site-ului www.citadin.ro. Operatorul poate modifica unilateral, oricand, TCU. Atunci cand se opereaza aceste modificari, Operatorul va pune la dispozitie o noua versiune a TCU pe pagina web www.citadin.ro. Clientii au luat la cunostinta si accepta faptul ca, daca utilizeaza Serviciile dupa data la care s-au schimbat TCU, Operatorul va considera utilizarea în continuare a Serviciilor de catre Clienti ca o acceptare a TCU modificati. Operatorul garanteaza Utilizatorilor acces limitat, in interes personal si in legatura cu serviciile Operatorului, pe site-ul https://mail.citadin.ro si nu le confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Bobymara S.R.L.

1. DESCRIEREA SERVICIULUI Mail Citadin - INFORMATII GENERALE

1.1 Serviciul Mail Citadin pune la dispozitia Utilizatorilor in orice moment si oriunde au acces la Internet:

- informatii privind serviciile/produsele Operatorului si posibilitatea de a vizualiza si modifica parametrii serviciului contractat de la Operator (cum ar fi, de exemplu, schimbarea parolei de e-mail etc).

2. UTILIZAREA SERVICIULUI Mail Citadin

Serviciul Mail Citadin poate fi accesat de catre Utilizatori pe site-ul https://mail.citadin.ro.

2.1 Inregistrarea (Crearea de cont utilizator) pentru serviciul Mail Citadin:

Pentru a utiliza Serviciul Mail Citadin, Utilizatorii trebuie sa fie de acord cu prezentele TCU si sa se inregistreze prin intermediul unui reprezentant al Operatorului. Utilizatorul intelege si este de acord cu faptul ca cererea de inregistrare poate fi respinsa de catre Operator.

2.2 Crearea si activarea contului Mail Citadin:

Pentru crearea si activarea contului este necesara validarea datelor primite de Operator de la Client prin reprezentantii sai. ATENTIE! Atat Numele de utilizator, cat si Parola sunt confidentiale si nu trebuie divulgate altor persoane. Utilizatorul este singurul responsabil de pastrarea parolelor si este responsabil pentru toate actiunile executate folosind codurile de acces primite si este obligat sa notifice Operatorul despre orice utilizare neautorizata si despre toate bresele de securitate (inclusiv de cele suspectate). Operatorul nu are nicio responsabilitate legala in legatura cu eventualele daune, directe si/sau indirecte, cauzate Utilizatorului prin orice acces neutorizat care poate sa apara ca rezultat a acestor actiuni sau al folosirii neautorizate sau ilegale a datelor de catre o terta persoana.

2.3 Personalizarea contului Mail Citadin:

Odata creat contul Mail Citadin si validata adresa de email, dupa autentificarea in Mail Citadin, Utilizatorul poate personaliza acest cont in accesand pagina “Setari”.

2.5 Dezactivarea contului Mail Citadin

Daca un Utilizator nu doreste sa administreze serviciile furnizate de Bobymara S.R.L. din cadrul contului Mail Citadin, are la dispozitie formularul de contact prin care notifica Operatorul de optiunea sa. Operatorul va dezactiva contul numai dupa confirmarea telefonica sau deplasare la sediul Clientului, daca este cazul.

2.6 Cerintele tehnice minime pentru o furnizare corespunzatoare a Serviciului Mail Citadin sunt:

  • un computer care sa suporte si sa fie dotat cu o conexiune la Internet si cu un program de navigare de tipul Google Chrome (versiunea 33 sau mai noua), Microsoft Internet Explorer (versiunea 9 sau mai noua), Firefox (versiunea 27 sau mai noua), Opera (versiunea 19 sau mai noua) sau Safari (versiunea 5.1.4 sau mai noua).
  • tableta sau un smartphone dotat cu o conexiune la internet si cu un program de navigare de tipul Safari iOS (versiunea 6 sau mai noua), Android Browser (versiunea 4 sau mai noua), Google Chrome (versiunea 30 sau mai noua), Amazon Silk (versiunea 2.0 sau mai noua), BlackBerry Browser (versiunea 7.1 sau mai noua), Internet Explorer (versiunea 8 sau mai noua), Opera Mobile (versiunea 17 sau mai noua), Opera mini (versiunea 7.5 sau mai noua), Firefox ( versiunea 23 sau mai noua).

2.7 Securitatea Serviciului Mail Citadin

ATENTIE! Serviciul Mail Citadin este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restrictionat. Orice accesare a sistemului si/ sau a Serviciului, prin folosirea unui nume de utilizator si a unei parole care nu au fost alocate celui care incearca sa acceseze sistemul si/sau Serviciul, in considerarea identitatii sale si a calitatii de Client sau de Administrator, sau accesarea sistemului in orice alt mod, prin inlaturarea neautorizata a restrictiilor de acces, precum si utilizarea sistemului cu depasirea limitelor autorizarii constituie infractiune si se pedepseste conform legii romane privind combaterea criminalitatii informatice. Continuarea procedurii de acces este considerata ca o intelegere neechivoca, din partea persoanei care incearca accesarea, a avertismentului de mai sus si a consecintelor nerespectarii acestuia.

3. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele furnizate de catre Utilizatori sunt strict confidentiale. Bobymara S.R.L. se angajeaza in fata Utilizatorilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate si sa le utilizeze strict pentru desfasurarea relatiei de afaceri dintre Utilizator si Operator.

Prin completarea datelor in formularul de inregistrare de cont, Utilizatorul a fost informat si a acceptat Termenii si Conditiile de utilizare a Serviciului Mail Citadin. Utilizatorul isi exprima acordul explicit si fara echivoc ca datele sale cu caracter personal transmise pentru inregistrare, sa fie folosite de catre Operator in vederea furnizarii serviciului Mail Citadin. Bobymara S.R.L. asigura Utilizatorilor pastrarea confidentialitatii datelor cu carater personal. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul oricarei informatii dezvaluite de Utilizator catre terti. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, Operatorul se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizarii scopurilor specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Operatorul se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale utilizatorilor/clientilor sai masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate de Operator si in scop de marketing numai daca Utilizatorul si-a exprimat consimtamantul/ optiunea in acest sens si cu respectarea drepturilor prevazute de lege. Utilizatorul isi va putea retrage oricand consimtamantul pentru utilizarea datelor personale in scop promotional, printr-o cerere scrisa si comunicata catre Bobymara S.R.L.

In conformitate cu legislatia in vigoare, Utilizatorul beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul la acces la datele sale, dreptul la interventie asupra datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si dreptul de a se adresa in justitie. (Legea 677/ 2001). Exercitarea dreptului de opozitie asupra prelucrarii datelor se face prin inaintarea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa str. I.L.Caragiale nr. 2, Galati, cod 800101 sau prin fax la numarul (0236)325532. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal. Operatorul va comunica masurile adoptate / informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii. Datele cu caracter personal vor putea fi transmise, urmare a unei cereri expres formulate emise cu respectarea dispozitiilor legale, autoritatilor si/sau institutiilor publice, cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii actiunilor ilicite/infractiunilor informatice in scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau in vederea efectuarii de verificari justificate in baza legii. Utilizatorului i se pot solicita pe parcursul utilizarii Serviciului orice date rezonabile, incluzand dar fara a se limita la nume si prenume, denumire firma, adresa, cod numeric personal, cod fiscal, numar de telefon, detalii despre plata. Utilizatorul se obliga sa comunice de indata Operatorului, in scris, orice modificare privind datele respective. Aceste modificari devin opozabile Operatorului de la data comunicarii in conditii care asigura autenticitatea si integritatea acestora. In caz contrar, Operatorul nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Utilizator. Orice incercare de a accesa, utiliza sau modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisa, fiind pedepsita de lege contraventional sau penal, dupa caz. Operatorul nu promoveaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM). Orice utilizator al Serviciului Mail Citadin poate opta pentru stergerea adresei sale de email din baza noastra de date.

De asemenea, Bobymara S.R.L. poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

4. PRETURI

Preturile afisate pe site-ul http://www.citadin.ro nu includ TVA in cazul serviciilor Bobymara S.R.L.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

5.1. Utilizatorul intelege si este de acord cu TCU prezentate si are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la Serviciu, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.
5.2. Utilizatorul este obligat sa utilizeze Serviciul Mail Citadin in conformitate cu TCU.
5.3. Utilizatorul nu poate folosi si/sau pemite vreunei terte persoane sa foloseasca Serviciul pentru scopuri imorale sau ilegale.
5.4. Utilizatorul nu trebuie sa dezvaluie “Numele de utilizator” si “Parola” catre nicio terta persoana si inainte de a pleca de langa punctul de lucru (calculator), Utilizatorul trebuie sa se deconecteze de la Serviciu.
5.5. Utilizatorul este de acord ca nu i se poate garanta ca orice nume de utilizator solicitat in procesul de inregistrare va fi disponibil sau aprobat spre utilizare.
5.6. Utilizatorul declara si garanteaza ca este utilizatorul legal al serviciilor Operatorului si ca este autorizat legal pentru a folosi in procesul de inregistrare orice nume sau marca de comert si ca utilizarea oricarui nume sau marci de comert nu incalca dreptul unui tert.
5.7. Utilizatorul intelege si este de acord ca informatiile afisate prin intermediul Serviciului privitoare la serviciile Bobymara S.R.L. de care beneficiaza sunt prezentate de catre sistem cu titlu informativ si provizoriu si nu pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sau probe in cadrul unor asemenea proceduri judiciare. Utilizatorul intelege si este de acord ca singurele informatii care pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sunt cele care apar pe factura de servicii Bobymara S.R.L..
5.8. Utilizatorul este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, daca el a actionat cu intentie, neglijenta sau imprudenta, cum ar fi prin facilitarea tranzactiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase. Pentru acest motiv, Utilizatorul trebuie sa isi insuseasca si sa respecte clauzele de securitate a accesului continute in TCU.
5.9. Aceste TCU pot fi tiparite fara nici o ingradire, pentru lecturare, intr-o forma needitabila si pot fi gasite in permanenta la adresa de Internet http://www.citadin.ro. Versiunea tiparita nu poate prevala fata de versiunea electronica aflata pe site-ul de Internet mentionat mai sus, si nu poate fi utilizata ca mijloc de proba a termenilor si conditiilor pe care le contine.
5.10. Utilizatorul poate avea acces la Serviciul Mail Citadin 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care Serviciul Mail Citadin este restrictionat sau suspendat. Accesul poate fi limitat ca viteza in orele de utilizare maxima, datorita capacitatii limitate de procesare a sistemului informatic pe care ruleaza Serviciul Mail Citadin. Utilizatorul ia act de faptul ca mai multi Utilizatori conectati simultan la Serviciul Mail Citadin poate determina scaderea vitezei de raspuns a Serviciului.
5.11. Pentru orice intrebari legate de Serviciul Mail Citadin, Utilizatorul poate apela la serviciul de Relatii cu Clientii al Citadin Services la numarul 0722228850 (tarif normal), in timpul programului de lucru (de luni pana vineri, intre orele 9:00 - 17:00, sambata si duminica de la 10:00 – 12:00).
5.12. Abonatul persoana juridica are obligatia de a imputernici o persoana, numita Administrator, care sa reprezinte cu puteri depline pe Utilizatorul Abonat persoana juridica in relatia cu Operatorul in cadrul utilizarii Serviciului. Orice operatiune indeplinita de catre Administrator este in intregime opozabila Utilizatorului Abonat persoana juridica si angajeaza, dupa caz, neconditionat si de drept, raspunderea contractuala sau delictuala a Abonatului persoana juridica.
5.13 Clientul se obliga sa utilizeze Serviciul Mail Citadin numai in scopurile mentionate in prezentii TCU. Clientul va folosi Serviciul Mail Citadin astfel incat prin propria conduita sa nu perturbe functionarea normala a acestuia si este raspunzator fata de Operator pentru orice daune suferite de acesta si care au fost cauzate prin nerespectarea de catre Client a obligatiilor prevazute in Termenii si Conditiile Generale.
5.14 Clientul se obliga sa comunice de indata Operator, in scris, orice modificare privind datele de identificare ale Clientului. In caz contrar Operatorul nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client, iar contul va fi suspendat pana la momentul reactualizarii acestora.
5.15 Clientul intelege ca accesul la anumite functiuni ale Serviciului Mail Citadin poate fi restrictionat pe toata durata in care furnizarea catre Client a tuturor sau a unei parti din serviciile Operatorului este suspendata, indiferent de cauza suspendarii.
5.16 Utilizatorul nu are voie sa utilizeze casuta postala electronica pentru a promova produsele sau serviciile proprii catre alti clienti Citadin. Promovarea in cadrul portalului Citadin se va face doar in directorul creat special pentru "Publicitate" aferent fiecarei localitati in parte. Promovarea produselor catre clienti externi portalului Citadin poate duce la adaugarea adresei de mail Citadin in bazele globale de ANTISPAM din Internet. Operatorul nu poate fi raspunzator in acest caz pentru nelivrarea mesajelor catre alte casute de mail externe portalului Citadin. In caz contrar, contul va fi suspendat pe o perioada de 7 zile de la data constatarii acestui abuz.

6. DREPTURI SI OBLIGATII ALE OPERATORULUI

6.1. Operatorul va furniza Serviciul Mail Citadin prin punerea sa la dispozitia Utilizatorilor la adresa de Internet https://mail.citadin.ro. Operatorul va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciului de catre Utilizatori in conditii de securitate si confidentialitate.
6.2. Operatorul va putea modifica/adauga/elimina unilateral facilitati din cadrul Serviciului Mail Citadin fara a notifica in prealabil Utilizatorul, cu respectarea acelorasi norme de securitate a Serviciului Mail Citadin si protectia datelor cu caracter personal existente.
6.3. Operatorul poate restrictiona sau suspenda temporar furnizarea Serviciilor oferite, daca aceasta este necesara pentru efectuarea lucrarilor de intretinere/reparatii/modificare ce vor fi programate astfel incat sa cauzeze cat mai putin disconfort Utilizatorilor sau in alte situatii la aprecierea Operatorului. In caz de folosire abuziva sau neautorizata a acestui Serviciu, precum si de nerespectare a oricaror obligatii prezentate mai jos, Operatorul isi rezerva dreptul de a limita, suspenda sau anula, fara preaviz, accesul Clientului la Serviciul Mail Citadin.
6.4 Utilizatorul va beneficia de schimburi de fisiere (atasamente) aferente unui mail in limita maxima de 10 MB / mail transmis sau primit.
6.5 Operatorul va furniza Serviciul pentru Alerte SMS in baza fiecarui tip de abonament oferit. Utilizatorul/Clientul este de acord ca nu i se poate garanta livrarea alertelor SMS, deoarece acest serviciu este furnizat impreuna cu o companie de telefonie mobila (Vodafone, Orange, Telekom) sau cu un subcontractant al acesteia si depinde de factori externi sistemului Citadin.
6.6 Utilizatorul/Clientul este de acord ca nu i se poate garanta integritatea mailurilor existente in propria casuta postala, cu exceptia celor care au fost arhivate in mod automat de sistem. Mailurile din casuta postala Citadin a Utilizatorului/Clientului sunt exclusiv sub incidenta actiunii acestuia (mutare, arhivare externa, stergere etc.)

7. RASPUNDEREA

7.1. Clientii vor raspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, prevazute sau neprevazute la incheierea TCU, aduse Operatorului cu intentie sau din culpa (neglijenta sau imprudenta) utilizatorului sau persoanelor pentru care acesta raspunde, inclusiv Administratorul, sau ca urmare a folosirii frauduloase a Serviciului, nerespectarii obligatiilor contractuale sau a savarsirii altor fapte ilicite de catre oricare dintre acestia.
7.2. Operatorul nu poate fi facut raspunzator, in niciun caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a Serviciului Mail Citadin.

8. INCETAREA TCU

8.1. Oricare dintre parti are dreptul de a denunta prezentii TCU privind Serviciul Mail Citadin. Denuntarea TCU privind Serviciul de catre Utilizator nu atrage automat dupa sine incetarea relatiei contractuale cu Operatorul pentru celelalte servicii.
8.2. Serviciul Mail Citadin inceteaza de plin drept fara notificare prealabila sau alte formalitati si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele cazuri:

8.2.1. La initiativa Operatorului in cazul in care Utilizatorul nu respecta sau incalca orice prevedere a TCU sau daca Clientul a fost in stare de faliment, insolventa sau a fost radiat din Registrul Comertului din Romania.; 8.2.2. Utilizatorul renunta la utilizarea Serviciului Mail Citadin, prin dezactivarea contului.

8.3. Daca Utilizatorul pierde calitatea de client Bobymara S.R.L., contul Mail Citadin se inchide.

9. FORTA MAJORA. CAZUL FORTUIT

Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea civila a partii care o invoca. Forta majora va fi considerata ca fiind un eveniment imprevizibil si insurmontabil pentru una dintre parti si aparut dupa activarea Serviciului. Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: razboi, actiuni umane violente, exproprierea, intreruperea alimentarii cu energie, conflict de munca, incendiu, furtuna sau alte fenomene. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. Forta majora si cazul fortuit duce, dupa caz, la suspendarea sau la stingerea obligatiei.

10. MODIFICARI

10.1. Operatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand, in mod unilateral TCU. Utilizarea in continuare a Serviciului reprezinta acceptarea tuturor modificarilor aduse acestor TCU. Operatorul va informa Utilizatorii despre modificarile aduse TCU prin punerea la dispozitiilor a TCU actualizate pe site-ul http://www.citadin.ro.
10.2. In cazul in care modificarile ii afecteaza in mod negativ si daca nu accepta modificarile propuse, utilizatorii Serviciului Mail Citadin au posibilitatea de a dezactiva contul de utilizator printr-o cerere in scris la numarul de fax (0236) 325532.

11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Intregul continut al site-urilor www.citadin.ro, mail.citadin.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date – sunt proprietatea Operatorului si a furnizorilor sai si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Operatorului a oricaror elemente enumerate mai sus se sanctioneaza conform legii in vigoare.

12. LITIGII

12.1. Orice litigiu in legatura cu utilizarea acestui Serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila.
12.2. In cazul in care litigiul nu este rezolvat pe cale amiabila, acesta se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente din Galati.

13. DIVERSE

13.1. Reclamatii. Orice reclamatie cu privire la functionarea Serviciului Mail Citadin va fi adresata la tel. 0722228850, apel cu tarif normal.
13.2 Prin acceptarea acestor TCU, Clientul declara ca are varsta legala pentru a incheia si executa prezentul contract, ca a citit, a inteles in totalitate si este de acord cu termenii si conditiile de utilizare a Serviciului Mail Citadin.